Efter att i hela mitt liv fotograferat analogt, där hantverket varit en stor del av processen och mörkrummen har haft sin självklara plats för bildframställning, har nu den digitala världen och datorerna tagit över mycket av arbetet. Det har varit varigt jobbigt för mig att lära om, det erkänner jag. Men nu efter några år har jag förstått att den nya tekniken även kan vara en tillgång och öppnar nya dörrar i bildskapandet och min experimentlusta har åter vaknat. Jag tycker att det är kul att leka och överraska mig själv genom att få fram bilder som jag tidigare aldrig sett.